Definisi sistem perdagangan alternatif

.


Tidak seperti beberapa bursa kebangsaan, ATS tidak menetapkan peraturan yang mengawal kelakuan pelanggan atau pelanggan disiplin selain dengan tidak mengecualikan mereka dari perdagangan. Contoh ATS [sunting]. Angka itu mewakili peningkatan lebih daripada empat kali dari Mereka tidak dikawal selia sebagai pertukaran. ATS memenuhi definisi pertukaran di bawah undang-undang sekuriti persekutuan tetapi tidak dikehendaki mendaftar sebagai sekuriti sekuriti negara jika ATS beroperasi di bawah pengecualian yang disediakan di bawah Akta Undang-undang Bursa 3a a, definisi sistem perdagangan alternatif. Peraturan ATS diperkenalkan oleh SEC dalam dan direka untuk melindungi pelabur dan definisi sistem perdagangan alternatif sebarang kebimbangan yang timbul daripada sistem perdagangan jenis ini. Perlindungan bertulis dan prosedur tertulis sedemikian hendaklah termasuk: Sistem perdagangan alternatif hendaklah: Sistem perdagangan alternatif hendaklah mematuhi keperluan dalam perenggan b seksyen ini, melainkan sistem perdagangan alternatif itu:

definisi sistem perdagangan alternatifdefinisi sistem perdagangan alternatif